Plantecho
Διαλογή & ΣυσκευασίαΣύστημα βελτιστοποίησης διεκπεραίωσης παραγγελιών για κέντρα διανομής

Επιτύχετε υψηλά πρότυπα στη διαχείριση αποθήκης και αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών


Η μη εκτέλεση των παραγγελιών με ακρίβεια και ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ανθρωποωρών, έξοδα χειρισμού και δυσαρέσκεια του πελάτη. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της αποθήκης σας ή τον αριθμό των SKU που θέλετε να διαχειριστείτε, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες συλλογής παραγγελιών και ομαδοποίησής των εμπορευμάτων τους σε συσκευασίες αποστολής.

Η σωστή μέθοδος επιλογής και συσκευασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας εξαρτάται από τη φυσική διάταξη της αποθήκης σας και τη ροή της διαδικασίας που ακολουθείτε στο σύστημα διαχείρισης εντολών. Είτε ακολουθείτε μια ενιαία διαδικασία για όλες τις παραγγελίες είτε διαφορετική διαδικασία ανά κάθε περίπτωση, το λογισμικό Plantecho θα σας δώσει την ευελιξία να αποφασίσετε τον βέλτιστο τρόπο για κάθε σενάριο χωριστά.

Ευρύ φάσμα λειτουργιών που ενισχύει την απόδοση της αποθήκης

Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εκπλήρωση των παραγγελιών πελατών: τι να εμπεριέχεται στη διαλογή από άποψη ποιότητας, ποσότητας και κανόνων παράδοσης, όπως το FIFO, το FEFO κ.λπ., πώς να γίνει η διαλογή όσον αφορά στην προτεραιότητα, τον εντοπισμό της θέσης και την ομαδοποίηση των παραγγελιών και τέλος με ποιον τρόπο να γίνει η συσκευασία σε περιέκτες, όπως είναι τα κιβώτια και οι παλέτες.

Ο συνδυασμός αυτών των τριών, καθιστά την εξυπηρέτηση των παραγγελιών μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη χρήση μιας πληθώρας πληροφοριών που αλλάζουν διαρκώς. Το λογισμικό Plantecho διαχειρίζεται αυτές τις κρίσιμες πτυχές και αυτοματοποιεί τη διαδικασία συλλογής, έτσι ώστε οι χειριστές να βοηθιούνται και να καθοδηγούνται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασία με ευκολία.

Προηγμένοι αλγόριθμοι σε συνδυασμό με κορυφαία τεχνολογία, θα καθοδηγούν την αποθήκη σας για να ικανοποιούν τις ανάγκες σας και να παρέχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σχέση με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Κρατήστε τους πελάτες σας ικανοποιημένους, ελαχιστοποιήστε τις επιστροφές και αποφύγετε το υπερβολικό κόστος διαχείρισης.

Algorithm

Αλγόριθμοι προτεραιότητας

Εφαρμόστε κανόνες διαχείρισης στη σειρά με την οποία αποστέλλονται τα εμπορεύματα από την αποθήκη και διασφαλίστε την εφαρμογή τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος αποθεματικός κύκλος των αγαθών και η ομαλή ροή των παρτίδων και εμπορευμάτων.

Navigation

Βελτιστοποίηση διαδρομής

Μειώστε το χρόνο περπατήματος που πρέπει να κάνουν οι χειριστές για να συλλέξουν τα αγαθά για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών, παρέχοντας τους πλοήγηση στη βέλτιστη διαδρομή, βάσει προκαθορισμένων επιλογών όπως η απόσταση, η ποσότητα και η σειρά.


Check List

Καθοδήγηση βήμα-βήμα

Αυξήστε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, απαλείφοντας την πολυπλοκότητα της διαλογής εμπορευμάτων παραγγελίας από τους χειριστές με ένα σύστημα καθοδήγησης που αφαιρεί την περίσσεια πληροφορία και τους οδηγεί σε όλη τη διαδικασία με ένα βήμα κάθε φορά.

Real Time

Άμεση απόκριση

Επωφεληθείτε από τις λειτουργίες αυτόματης διόρθωσης που ανταποκρίνονται σε απρόσμενες αλλαγές στην κατάσταση αποθέματος και των παραγγελιών και επαναξιολογήστε την καλύτερη ενέργεια για το τρέχον βήμα σε πραγματικό χρόνο.

Plantecho
Warehouse Management System

Προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων για κορυφαίες επιδόσεις και πλήρη διαφάνεια

Ωθήστε την απόδοση και την ποιότητα στα ύψη

Έλεγχος διαχείρισης αποθεμάτων


Η λειτουργία των αποθηκών μειώνεται σημαντικά λόγω έλλειψης ορατότητας και επίγνωσης των καταστάσεων. Μπορείτε να βελτιώσετε τη ροή αγαθών και να αποκτήσετε τον έλεγχο των αποθεμάτων και του τρόπου χειρισμού τους, εφαρμόζοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που παρακολουθεί συνεχώς τις απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες των πόρων και με βάση αυτές τις πληροφορίες καθοδηγεί τους υπαλλήλους στα καθημερινά τους καθήκοντα. Αυτό θα δώσει στο ανθρώπινο δυναμικό την απαιτούμενη βοήθεια για να ενεργεί γρήγορα και με ακρίβεια.

Ευελιξία εκτέλεσης


Οι διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες χειρισμού. Επιπλέον, κάθε πελάτης διατηρεί το δικό του προφίλ και μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο διαφορετικό από το συνηθισμένο. Το λογισμικό Plantecho σας βοηθά να ξεπεράσετε αυτά τα ζητήματα προσφέροντάς σας τη δυνατότητα καθορισμού πολλαπλών διαδικασιών για το χειρισμό διαφορετικών περιπτώσεων και περίπλοκων απαιτήσεων. Μια έτοιμη δυνατότητα, η οποία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες σας.


Διασφάλιση ποιότητας


Η εφαρμογή των ποιοτικών προτύπων παντού, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, είναι σημαντική και απαραίτητη για την επίτευξη των καλύτερων επιδόσεων. Με την εξασφάλιση της σωστής συλλογής και συσκευασίας θα διασφαλίσετε επίσης την ποιότητα και την ασφάλεια για εσάς και τους πελάτες σας. Η επιβολή των προβλεπόμενων διαδικασιών θα εξαλείψει τα λάθη όπως η αποστολή ακατάλληλων προϊόντων ή ο αριθμός παρτίδων, θα συμβάλει στην βέλτιστη αναπλήρωση των περιοχών διαλογής και θα προσφέρει διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εργασιών.

Πολύτιμη πληροφόρηση


Η αυτοματοποίηση της διαλογής και συσκευασίας, καθορίζει τον τρόπο διεκπεραίωσης της εξυπηρέτησης παραγγελιών, καθώς επίσης παρακολουθεί και καταγράφει την πραγματική τους εκτέλεση. Η σύγκριση των δύο και η μέτρηση των χρόνων απόκρισης και ακρίβειας θα σας δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για να καταλάβετε τι σας κρατά μακριά από την βέλτιστη απόδοση και τι λειτουργεί καλύτερα για την ομάδα και την αποθήκη σας. Η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αξιολόγηση των πραγματικών αποτελεσμάτων, η οποία απαιτεί παρακολούθηση της διαδικασίας, συλλογή δεδομένων και ιχνηλασιμότητα.

Οδηγείστε την επιχείρησή σας μπροστά με καινοτόμο ψηφιακή προσέγγιση


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.