Plantecho
Διαχείριση ΠαραγγελιώνΨηφιακό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών για αποθήκες

Πολύ περισσότερο από απλή διαχείριση αποθεμάτωνΗ διαχείριση αποθεμάτων προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για μια αποθήκη. Ωστόσο, αυτό που είναι εκτός του εύρους τους είναι η ενορχήστρωση και η παρακολούθηση των διαδικασιών που εμπλέκονται μεταξύ της παραλαβής της παραγγελίας του πελάτη και της αποστολής του από την αποθήκη. Αυτό είναι ευθύνη συστημάτων που συνήθως αναφέρονται ως συστήματα διαχείρισης εντολών.

Χωρίς να επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες του τρόπου επεξεργασίας των εμπορευμάτων για αποστολή, η διαχείριση παραγγελιών αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται περισσότερο με τη διοίκηση παρά με την εκτέλεση. Οι ευθύνες συχνά εκτείνονται πέρα από τους περιορισμούς μιας ενιαίας αποθήκης, καθώς εποπτεύουν την ομαλή ροή εργασιών σε ολόκληρη την επιχείρηση, συντονίζουν τις ενδοεταιρικές συναλλαγές και κατανέμουν το φόρτο εργασίας.

Διαχείριση εντολών - ERP vs WMS

Πολλές φορές επικρατεί η αντίληψη ότι σε επίπεδο λειτουργιών τα συστήματα ERP και WMS επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Αυτή η υπόθεση είναι συνηθισμένη όσον αφορά στη διαχείρισης παραγγελιών. Ωστόσο, πρόκειται για μια εσφαλμένη αντίληψη, καθώς κάθε σύστημα διαδραματίζει σημαντικό αλλά διαφορετικό ρόλο στη διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών.

Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η διαχείριση παραγγελιών στα συστήματα WMS εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται συνεχώς από όλες τις άλλες λειτουργίες του. Αντί να βασίζεται σε μαζικές καταχωρήσεις δεδομένων, ετεροχρονισμένες ή παρωχημένες, η διαχείριση παραγγελιών στα συστήματα WMS διατηρεί μια ακριβή και απόλυτα συγχρονισμένη ενημέρωση.

Ως τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος WMS, η διαχείριση παραγγελιών παρέχει ένα ευφυές εργαλείο, βασισμένο σε τρέχουσα πληροφόρησης ανά πάσα χρονική στιγμή, που σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες διαχείρισης που αφορούν σε αποθέματα.

Production

Αυτοματοποίηση διεργασιών

Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένα λειτουργικά μοντέλα και ροές εργασιών για να αυτοματοποιήσετε τα βήματα στην αλυσίδα εργασιών, για να βελτιστοποιήσετε τις διεργασίες με τρόπους που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και για να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία για επιχείρησή σας.

Search

Παρακολούθηση παραγγελιών

Διαχειριστείτε τις παραγγελίες αποστολής σε όλα τα απαιτούμενα στάδια, από την προετοιμασία έως την αποστολή και από τις επιστροφές πελατών πίσω στην αποθήκη, με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση προόδου και αξιολογήσεις εκτέλεσης.


Reporting

Αναφορές & αναλύσεις

Χρησιμοποιήστε συνδυαστική και λεπτομερή πληροφόρηση, η οποία σας βοηθά να εκτιμήσετε την απόδοσή σας, να προσδιορίσετε νέες ευκαιρίες, να αξιολογήσετε τις απώλειες και τους δυνητικούς κινδύνους και τελικά να λάβετε καλύτερες αποφάσεις.

SAP

Ενσωμάτωση ERP

Προσθέστε επιπλέον αξία στα συστήματα ERP και WMS υλοποιώντας ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των δύο, το οποίο θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών, θα εμπλουτίσει τη λειτουργικότητα και θα αυξήσει την ανταπόκριση σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.

Plantecho
Warehouse Management System

Προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων για κορυφαίες επιδόσεις και πλήρη διαφάνεια

Στοχεύστε σε απρόσκοπτες διαδικασίες
και αποτελεσματική διαχείριση

Ολοκληρωμένη λύση


Συνδυάζοντας τη διαχείριση παραγγελιών με τις υπόλοιπες ενότητες του λογισμικού Plantecho που αφορούν σε προϊοντικές διεργασίες, όπως η είναι η διαχείριση αποθεμάτων και παραγωγής, θα ενσωματώσετε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων σε ένα ενοποιημένο σύστημα εκτέλεσης. Αυτό θα ενισχύσει τη συνολική εμπειρία και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη διαχείριση ψηφιακών εντολών. Η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών, οι συναλλαγές χωρίς χαρτιά και η προώθηση της συνεργατικής κουλτούρας σε πραγματικό χρόνο, θα επιταχύνει το ταξίδι σας προς την ψηφιακή ολοκήρωση.

Πλήρης διαφάνεια


Το πλήθος των σταδίων που μπορεί να υποβληθεί σε μια παραγγελία έως ότου αποσταλεί πλήρως, μπορεί να μετατραπεί σε διαχειριστικό εφιάλτη. Με τη διαχείριση ψηφιακών παραγγελιών, η πλοήγηση στα διάφορα στάδια εκπλήρωσης της παραγγελίας είναι μια εύκολη και διορατική διαδικασία που υπερβαίνει τα επίπεδα ελέγχου εκτέλεσης. Οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι ελλείψεις αποθεμάτων, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και η υψηλή ζήτηση, μπορούν να αναλυθούν, να αξιολογηθούν και να εξεταστούν εγκαίρως, με τη βοήθεια διαφανούς και ουσιαστικής πληροφόρησης.


Ροές εργασιών


Οι συχνές αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών και οι αυξανόμενες αποκλίσεις στις απαιτήσεις χειρισμού απαιτούν έναν ευέλικτο και δυναμικό μηχανισμό απόκρισης για τη διαχείριση των εντολών. Το λογισμικό Plantecho διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργικότητα που επιτρέπει την τροποποίηση των διαδικασιών επί τόπου, χωρίς να αναδιαρθρώνεται ολόκληρη η εγκατάσταση του συστήματος. Αυτή η αρχιτεκτονική διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε απρόβλεπτες ή επεκτατικές αλλαγές με γρήγορο, αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο, χωρίς να ανησυχούν ενοχλήσεις στις υπόλοιπες διεργασίες.

Διαβάθμιση και επεκτασιμότητα


Οι επιχειρηματικές ανάγκες αλλάζουν και μαζί μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις διαχείρισης αποθήκης και παραγγελιών. Η ύπαρξη υπερβολικών λειτουργιών όταν αυτές δεν είναι απαραίτητες, μπορεί να είναι το ίδιο ζημιογόνο όσο η έλλειψη αυτών όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών Plantecho προσφέρει απλότητα για ευκατανόητες διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επεκταθεί και να προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό για να ικανοποιήσει τις πιο πολύπλοκες ανάγκες. Με την υποστήριξη πολλαπλών διαμορφώσεων, το λογισμικό Plantecho είναι ιδανικό τόσο για αναπτυσσόμενες όσο και για εδραιωμένες επιχειρήσεις.

Οδηγείστε την επιχείρησή σας μπροστά με καινοτόμο ψηφιακή προσέγγιση


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.