Plantecho
Διαχείριση ΠαραγγελιώνΨηφιακό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών για αποθήκες

Πολύ περισσότερο από απλή διαχείριση αποθεμάτων

Η διαχείριση αποθεμάτων είναι απαραίτητη διεργασία κάθε αποθήκης. Ωστόσο, αυτό που είναι εκτός του εύρους τους είναι η ενορχήστρωση και η παρακολούθηση των διαδικασιών που εμπλέκονται μεταξύ της παραλαβής της παραγγελίας του πελάτη και της αποστολής του από την αποθήκη. Αυτό είναι ευθύνη συστημάτων που συνήθως αναφέρονται ως συστήματα διαχείρισης εντολών.

Χωρίς να επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες του τρόπου επεξεργασίας των εμπορευμάτων για αποστολή, η διαχείριση παραγγελιών αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται περισσότερο με τη διοίκηση παρά με την εκτέλεση. Οι ευθύνες συχνά εκτείνονται πέρα από τους περιορισμούς μιας ενιαίας αποθήκης, καθώς εποπτεύουν την ομαλή ροή εργασιών σε ολόκληρη την επιχείρηση, συντονίζουν τις ενδοεταιρικές συναλλαγές και κατανέμουν το φόρτο εργασίας.

 

Διαχείριση εντολών - ERP vs WMS

Πολλές φορές επικρατεί η αντίληψη ότι σε επίπεδο λειτουργιών τα συστήματα ERP και WMS επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Αυτή η υπόθεση είναι συνηθισμένη όσον αφορά στη διαχείριση παραγγελιών. Ωστόσο, πρόκειται για μια εσφαλμένη αντίληψη, καθώς κάθε σύστημα διαδραματίζει σημαντικό αλλά διακριτό ρόλο στη διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών.

Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η διαχείριση παραγγελιών σε ένα σύστημα WMS εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται συνεχώς από όλες τις άλλες λειτουργίες του. Αντί να βασίζεται σε μαζικές καταχωρήσεις δεδομένων, ετεροχρονισμένες ή παρωχημένες, η διαχείριση παραγγελιών διατηρεί μια ακριβή και απόλυτα συγχρονισμένη ενημέρωση.

Ως τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος WMS, η διαχείριση παραγγελιών παρέχει ένα ευφυές εργαλείο, βασισμένο σε συνεχή ροή πληροφόρησης ανά πάσα χρονική στιγμή, που σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες που αφορούν σε αποθέματα.

Production

Αυτοματοποίηση διεργασιών

Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένα λειτουργικά μοντέλα και ροές εργασιών για να αυτοματοποιήσετε τα βήματα στην αλυσίδα εργασιών, για να βελτιστοποιήσετε τις διεργασίες με τρόπους που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και για να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία για επιχείρησή σας.

Search

Παρακολούθηση παραγγελιών

Διαχειριστείτε τις παραγγελίες αποστολής σε όλα τα απαιτούμενα στάδια, από την προετοιμασία έως την αποστολή και από τις επιστροφές πελατών πίσω στην αποθήκη, με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση προόδου και αξιολογήσεις εκτέλεσης.


Reporting

Αναφορές & αναλύσεις

Χρησιμοποιήστε συνδυαστική και λεπτομερή πληροφόρηση, η οποία σας βοηθά να εκτιμήσετε την απόδοσή σας, να προσδιορίσετε νέες ευκαιρίες, να αξιολογήσετε τις απώλειες και τους δυνητικούς κινδύνους και τελικά να λάβετε καλύτερες αποφάσεις.

SAP

Ενσωμάτωση ERP

Προσθέστε επιπλέον αξία στα συστήματα ERP και WMS υλοποιώντας ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των δύο, το οποίο θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών, θα εμπλουτίσει τη λειτουργικότητα και θα αυξήσει την ανταπόκριση σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.

Plantecho
Warehouse Management System

Προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων για κορυφαίες επιδόσεις και πλήρη διαφάνεια

Στοχεύστε σε απρόσκοπτες διαδικασίες
και αποτελεσματική διαχείριση

Ολοκληρωμένη λύση


Συνδυάζοντας τη διαχείριση παραγγελιών με τις υπόλοιπες ενότητες του λογισμικού Plantecho που αφορούν σε προϊοντικές διεργασίες, όπως είναι η διαχείριση αποθεμάτων και παραγωγής, θα ενσωματώσετε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων σε ένα ενοποιημένο σύστημα εκτέλεσης κ παρακολούθησης. Αυτό θα ενισχύσει τη συνολική εμπειρία και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη διαχείριση ψηφιακών εντολών. Η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών, οι συναλλαγές χωρίς χαρτιά και η προώθηση της συνεργατικής κουλτούρας σε πραγματικό χρόνο, θα επιταχύνει το ταξίδι σας προς την ψηφιακή ολοκλήρωση.

Πλήρης διαφάνεια


Το πλήθος των ενδογενών σταδίων μια ς παραγγελίας έως ότου αποσταλεί πλήρως, μπορεί να μετατραπεί σε διαχειριστικό εφιάλτη. Με τη διαχείριση ψηφιακών παραγγελιών, η πλοήγηση στα διάφορα στάδια εκπλήρωσης είναι μια εύκολη και διαδραστική διαδικασία που υπερβαίνει τα επίπεδα ελέγχου εκτέλεσης. Οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι ελλείψεις αποθεμάτων, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και η υψηλή ζήτηση, μπορούν να αναλυθούν, να αξιολογηθούν και να εξεταστούν εγκαίρως, με τη βοήθεια διαφανούς και ουσιαστικής πληροφόρησης.


Ροές εργασιών


Οι συχνές αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών και οι αυξανόμενες αποκλίσεις χειρισμών απαιτούν έναν ευέλικτο και δυναμικό μηχανισμό απόκρισης. Το λογισμικό Plantecho διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργικότητα που επιτρέπει την τροποποίηση των διαδικασιών επί τόπου, χωρίς να αναδιαρθρώνεται ολόκληρη η εγκατάσταση του συστήματος. Αυτή η αρχιτεκτονική διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε απρόβλεπτες ή επεκτατικές αλλαγές με γρήγορο, αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο, χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις στις υπόλοιπες διεργασίες.

Διαβάθμιση και επεκτασιμότητα


Οι επιχειρηματικές ανάγκες αλλάζουν και μαζί μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις διαχείρισης αποθήκης και παραγγελιών. Η ύπαρξη υπερβολικών λειτουργιών όταν αυτές δεν είναι απαραίτητες, μπορεί να είναι το ίδιο ζημιογόνα όσο η έλλειψη αυτών όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών Plantecho προσφέρει απλότητα και ευκατανόητες διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επεκταθεί και να προσαρμοστεί ικανοποιώντας τις πιο πολύπλοκες ανάγκες. Το λογισμικό Plantecho είναι ιδανικό τόσο για αναπτυσσόμενες όσο και για εδραιωμένες επιχειρήσεις.

Οδηγείστε την επιχείρησή σας μπροστά με καινοτόμο ψηφιακή προσέγγιση


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.