Plantecho
Εφαρμογές Auto-IDΑυτοματοποιημένες εφαρμογές με προηγμένα συστήματα αναγνώρισης πληροφοριών

Εξαιρετική αξιοπιστία και διαφάνεια


Οι διεργασίες αποθήκης και παραγωγής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα προϊόντα, τον εξοπλισμό και τα μηχανικά συστήματα από τα οποία εκτελούνται και σχετίζονται. Οι διαδικασίες πρέπει να βασίζονται σε συστήματα τα οποία εντοπίζουν και ανακτούν πληροφορίες από προϊόντα ή μηχανήματα με ακρίβεια και ταχύτητα. Η ανίχνευση και η καταγραφή των σωστών πληροφοριών δεν είναι διαπραγματεύσιμη και εξακολουθεί να παραμένει το πιο κοινό σημείο αστοχίας τόσο για τα χειρόγραφα όσο και για τα μηχανογραφημένα συστήματα.

Οι εφαρμογές Auto-ID αυτοματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων με διάφορες τεχνολογίες που προσφέρουν ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια, διατηρώντας ταυτόχρονα πλήρη διαφάνεια και ιστορικότητα. Λόγω της απόδοσης και του ψηφιακού αποτυπώματος τους, οι τεχνολογίες Auto-ID μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πληθώρα εφαρμογών που επεκτείνονται πολύ πέρα από τους σκοπούς της αναγνώρισης στοιχείων.

Πολύπλευρες εφαρμογές ταυτοποίησης

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση προϊόντων και εξοπλισμού συνήθως αναφέρεται στη σύνδεση μιας πληροφορίας με την ταυτότητα ενός στοιχείου. Ενώ αυτό παραμένει το πιο συνηθισμένο σενάριο, οι τεχνολογικές εξελίξεις μας επιτρέπουν σήμερα να επαναπροσδιορίσουμε τις διαδικασίες αναγνώρισης εκτός των παραδοσιακών ορίων.

Οι λύσεις Plantecho Auto-ID εφαρμόζουν αυτήν την τεχνολογία για τον εντοπισμό μετρήσεων ποιότητας, ελαττωμάτων και των μελλοντικών ζητημάτων για τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν διορθωτικές ενέργειες. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν την ανίχνευσή αποτυχιών στο σχηματισμό, την πλήρωση ή τη συναρμολόγηση των προϊόντων, τη χρήση ακατάλληλου υλικού ή ακόμη και την παραβίαση κρίσιμων περιορισμών.

Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αναγνώρισης στις διαδικασίες διαχείρισης και παραγωγής της επιχείρησής σας, θα δημιουργήσετε ένα ισχυρό σύστημα αυτοματισμού για την παρακολούθηση και καταγραφή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε δραματικά την απόδοση και την ποιότητα.

QR Code

Σάρωση γραμμωτού κώδικα

Ο γραμμωτός κώδικας είναι η παλαιότερη και πιο δημοφιλής μέθοδος ταυτοποίησης με πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Σαρωτές απεικόνισης με πολλαπλές ικανότητες ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα αποτελούν ιδανική λύση για εργασίες χειρισμού υλικών.

RFID Magenda 48

Τεχνολογία RFID

Τα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων αναγνώσεων και είναι ιδανικά για εφαρμογές απομακρυσμένης αναγνώρισης, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, που απαιτούν ταχύτητα, αξιοπιστία και ακρίβεια.


Visibility

Μηχανική όραση

Οι σύνθετοι αλγόριθμοι αναγνώρισης μοτίβων επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών από εικόνες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση προϊόντων χωρίς γραμμωτούς κώδικες, για την ανίχνευση πιθανών ελαττωμάτων και την ανίχνευση σφαλμάτων.

NFC Magenda 48

Ταυτοποίηση EF

Η τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου προσφέρει ένα γρήγορο μηχανισμό αναγνώρισης μικρής εμβέλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πιστοποίησης και εξουσιοδότησης για λόγους ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας.

Plantecho
Warehouse Management System

Προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων για κορυφαίες επιδόσεις και πλήρη διαφάνεια

Μετρήσιμα οφέλη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας

Ασύγκριτη απόδοση


Η χρήση τεχνολογιών αυτόματης αναγνώρισης ταυτότητας αυξάνει σημαντικά το επίπεδο αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας στη βιομηχανία και τις αποθήκες. Παρέχει στους χειριστές ισχυρά εργαλεία ώστε να μπορούν να ανακτούν πληροφορίες ακόμα και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και να τις χρησιμοποιούν για να ενεργούν με ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό βελτιώνει αξιοσημείωτα την απόκριση και την απόδοση των εργαζομένων, ενώ τους επιτρέπει να κάνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ό, τι θα είχαν αν βασίζονταν αποκλειστικά σε χειροκίνητα συστήματα.

Βελτιστοποίηση ροής αποθέματος


Χρησιμοποιώντας ετικέτες σήμανσης και τεχνολογίες auto-ID σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, μπορείτε να διασυνδέσετε διαδικασίες καθώς επίσης να παρακολουθήσετε και να ρυθμίσετε τη ροή των υλικών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η ανίχνευση μετατρέπεται σε αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης υλικών και κάθε ενέργεια ταυτοποίησης καταχωρείται και πιστώνεται, επιτρέποντάς σας να διατηρείτε ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το απόθεμά σας.


Βελτίωση απόδοσης της επένδυσης


Οι λύσεις Auto-ID προσφέρουν μεγάλη απόδοση επένδυσης (ROI), εύκολα υπολογίσιμη μέσω των ποσοτικοποιημένων και μετρήσιμων επιχειρησιακών βελτιώσεων. Αντικαθιστά μια χειροκίνητη εργασία με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις επανεργασίας που προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αυξάνει την αποδοτικότητα και υπευθυνότητα των εργαζομένων και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα βελτιώνουν την ταχύτητα εκτέλεσης, μειώνουν το χρόνο απόκρισης και συνεπώς το κόστος παραγωγής.

Διασφάλιση ποιότητας


Η ακρίβεια και η ταχύτητα συμβάλλουν θετικά στη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα των εταιρικών διαδικασιών διατήρησης σταθερής της ποιότητας των προϊόντων. Οι μη αυτόματες καταχωρήσεις δεδομένων και οι χειρωνακτικοί μέθοδοι επικύρωσης, βασίζονται αποκλειστικά στην ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του χειριστή να ενεργεί με σαφήνεια σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογίες auto-ID εξαλείφουν τον κίνδυνο ανθρώπινων σφαλμάτων, εγγυώνται τη σωστή αναγνώριση και συλλογή δεδομένων, λειτουργούν με ασφάλεια και αυτοματοποίηση και προσφέρουν μεγάλη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα.

Οδηγείστε την επιχείρησή σας μπροστά με καινοτόμο ψηφιακή προσέγγιση


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.