Σύστημα ψηφιακής διαχείρισης διεργασιών

Προχωρήστε μποστά
με έτοιμες λύσεις Industry 4.0
που θα εξελίξουν την επιχείρηση σας
Το Plantecho είναι ένα οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών λογισμικού, το οποίο επιτρέπει την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Δημιουργεί μια ενιαία πλατφόρμα λειτουργιών που προωθεί τη συνδεσιμότητα, το περιβάλλον χωρίς χαρτιά και την απρόσκοπτη συνεργασία σε όλη την επιχείρηση. Σχεδιασμένο να χειρίζεται διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των προϊόντων, το Plantecho προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και υποστηρίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας.

Δώστε ώθηση στις επιδόσεις σας
μετατρέποντας την πληροφοριακή ευφυΐα σε δράση
Βιώσιμη ανάπτυξη με επεκτάσιμες προστιθέμενες λύσεις που εξελίσσονται παράλληλα με την επιχείρησή σας
Ξεκινήστε την εμπειρία σας στην ψηφιακή διαχείριση σε βασικό επίπεδο και επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με τον ρυθμό της άνεσής σας. Το Plantecho υποστηριζει αρχιτεκτονική ενοτήτων που του επιτρέπει να εξελίσσεται και να ανατύσεται παράλληλα με τις ανάγκες σας. Τα πρόσθετα στοιχεία του είναι πλήρως συμβατά και προσφέρουν ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να ξεκινήσετε την άμεση εφαρμογή του. Σημαντικά οφέλη και μετρήσιμα αποτελέσματα, θα οδηγήσουν σε γρήγορη απόδοση (ROI) και θα βελτιώσουν την προστιθέμενη αξία της επένδυσης.

Επιτύχετε τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με
τεχνολογίες αιχμής και ευφυή λογισμικό
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσβλέπει στην επίτευξη των στόχων πιο αποτελεσματικά και με το ελάχιστο κόστος. Αυτό απαιτεί καινοτόμα συστήματα που αποδίδουν περισσότερη αξία σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών. Το Plantecho διαθέτει ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις διαδικασίες παραγωγής και αποθήκης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό νήμα συνδεδεμένων συστημάτων που συνεργάζονται και επιλύουν πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα.

Επιταχύνετε την καινοτομία και μείωστε τους κινδύνους
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας

Υιοθετήστε ψηφιακά εργαλεία σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και αποθήκης για να αποδόσετε μεγαλύτερη τελική αξία

Αγορές &
Πωλήσεις


Βελτιστοποίηση των διαδικασιών χειρισμού υλικών σε φυσικό επίπεδο


Αποθήκευση &
Διαχείριση


Έλεγχος και διαχείριση ροής αποθεμάτων από και προς αποθηκευτικούς χώρους


Παραγωγή &
Συσκευασία


Ψηφιοποίηση και βελτίωση παραγωγικών διεργασιών και λειτουργιών


Εκτέλεση
Συνταγών


Παρακολούθηση εκτέλεσης συνταγών με ηλεκτρονικά αρχεία


Διαχείριση
Συνταγών


Επίτύχετε σταθερή ποιότητα προϊόντων και επιβολής κανόνων εκτέλεσηςΔιασφάλιση
Ποιότητας


Διατήρηση ικανοποίησης και εμπιστοσύνης πελατών με προϊόντα χωρίς ελαττώματα


Διαχείριση
Χύδην Υλικών


Εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων ανάμιξης για αποθήκες χύδην υλικών


Διαχείριση
Γεφυροπλάστιγγας


Ενσωματώστε τη ζύγιση οχημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού


Εσωτερικές
Διακινήσεις


Διαχείριση αποθεμάτων πολλαπλών τοποθεσιών για διανεμημένες αποθήκες


Διαχείριση
Προσωπικού


Διαχείριση και μέτρηση κόστους και απόδοσης του εργατικού δυναμικούΔιασύνδεση
Back Office


Προσθήκη αξίας σε υπάρχοντα συστήματα μέσω συνεργατικότητας


Βιομηχανικοί
Αυτοματισμοί


Συγχώνευση IIoT με αυτοματοποιημένες ροές για την βέλτιστα αποτελέσματα


Ψηφιακά
Έγγραφα


Δημιουργία και διακινήση ψηφιακών εγγράφων σε συναλλαγές B2B


Ιστορικά
Δεδομένα


Διατηρήστε λεπτομερή αρχεία ιχνηλασιμότητας για κρίσιμες συναλλαγές


Δείκτες
Επιδόσεων


Αποκόμιση γνώσης με σημαντικούς δείκτες επιδόσεων


Προωθήστε την ανάπτυξη της επιχείρησης σας με καινοτομία και έξυπνες λειτουργίες
Σήμερα, η πρόοδος στην ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την υλοποίηση έξυπνων συστήματων. Αυτό γίνεται πλέον δυνατό μέσω ευφυούς λογισμικού άμεσης απόκρισης που επιτρέπει τη συγκλίση και βελτιστοποίηση των φυσικών και ψηφιακών διαδικασιών. Ωθήστε την επιχείρησή σας στην εποχή της ψηφιακής σκέψης με συστήματα που προσφέρουν αξία και σας βοηθούν να επιτύχετε λειτουργική υπεροχή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.