Plantecho
ΙχνηλασιμότηταΨηφιακό σύστημα διαχείρισης κινδύνου για την βιομηχανία και τις αποθήκες

Επεκτείνετε την ορατότητα και την ιστορικότηταμε λύσεις πλήρους ιχνηλασιμότητας


Η έννοια της ανιχνευσιμότητας έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον τομέα της μεταποίησης. Παραδοσιακά, η ιχνηλασιμότητα προσφέρει εργαλεία που επιτρέπουν άμεση ή έμμεση σύνδεση μεταξύ πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και μονάδων πωλήσεων. Ειδικά για τις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων και ποτών, αυτή είναι μια βασική πρακτική που ικανοποιεί τόσο τη διασφάλιση της ποιότητας, όσο και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες ανεξάρτητους από το υλικό. Η λύση Total Traceability του λογισμικού Plantecho επεκτείνει τις δυνατότητές της παρακολούθησης πέρα από τη ροή υλικών και προσφέρει μια πλήρη αλυσίδα πληροφοριών που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Συνδέοντας τους προμηθευτές, τις διαδικασίες, το προσωπικό, τον χειρισμό αποθεμάτων και τη χρήση υλικών, το λογισμικό Plantecho παρέχει ένα αναλυτικό ιστορικό γεγονότων και συναλλαγών, ακριβώς όπως συνέβησαν.

Ιχνηλατήστε τα πάντα ψηφιακά

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ιχνηλασιμότητα στα υλικά και τις ενέργειες που τα επηρεάζουν πρέπει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα πρότυπα και να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Οι φόρμες χαρτιού και η μη αυτόματη καταγραφή δεδομένων δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την επάρκεια των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας.

Προκειμένου να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία ιχνηλάτισης, το λογισμικό Plantecho χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη διασύνδεση κρίσιμων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των προϊόντων και τη διαδικαστική διαφάνεια.

Για να επιτευχθεί αυτό, το λογισμικό Plantecho συνδυάζει πληροφορίες κινήσεων και ηλεκτρονικών πληροφοριών ώστε να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την παραγωγή, την αποθήκευση και τον χειρισμό υλικών και προϊόντων. Η ψηφιακή καταγραφή, οι ενδείξεις μηχανών, τα δεδομένα αισθητήρων και η ηλεκτρονική παρακολούθηση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ψηφιακού νήματος, το οποίο ενισχύει την ορατότητα της διαδικασίας και τη λογοδοσία των υπευθύνων.

Genealogy

Γενεαλογία προϊόντων

Ξεπεράστε τις προκλήσεις της ιχνηλασιμότητας στις διαδικασίες παραγωγής πολλών φάσεων και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων σε αυτές. Το λογισμικό Plantecho μπορεί εύκολα να αναλύσει τα αρχεία παραγωγής και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο δέντρο γενεαλογίας σε δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του.

End to End

Ιχνηλασιμότητα από άκρο σε άκρο

Αποκτήστε την πλήρη εικόνα της χρήσης ενός υλικού και του προορισμού στην αλυσίδα διεργασιών. Το λογισμικό Plantecho μπορεί με ευκολία να εκτελέσει αμφίδρομη ιχνηλάτιση από την πρώτη ύλη έως τελικό προϊόν και αντίστροφα, ακόμη και με ενδιάμεσες φάσεις και πολλαπλές μίξεις.


Industrial Automation

Διαχείριση ανακλήσεων

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιχνηλασιμότητας είναι η δυνατότητα να γνωρίζουμε τι πρέπει να ανακληθεί και από ποιόν. Το λογισμικό Plantecho μπορεί να ιχνηλατήσει προβληματικά υλικά, τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από αυτά καθώς και τους παραλήπτες στους οποίους έχουν καταλήξει, με ένα κλικ.

View

Πλήρης διαφάνεια

Προσδιορίστε τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων παραγωγής με μια λεπτομερή ιστορική εικόνα που συνδυάζει υλικό, προσωπικό, απόδοση, ποιότητα και δεδομένα μηχανής σε μία πλήρη ανασκόπηση που σας δίνει ευρεία προβολή σε γεγονότα.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Διατηρήστε τη διαφάνεια, την ποιότητα και την ασφάλεια των πελατών

Ασφάλεια προϊόντος


Η πρόληψη ενός προβλήματος είναι πάντα προτιμότερη από την αντίδραση σε αυτό. Ωστόσο, στο ατυχές γεγονός όπου η ποιότητα του προϊόντος ή ακόμα χειρότερα, η ασφάλεια του προϊόντος τίθεται εν αμφιβόλω, οι βιομηχανίες πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα υλικά ή τις διαδικασίες που επηρεάζονται και να περιορίσουν το δυνατότητα της περαιτέρω εξάπλωσής του προβλήματος. Το λογισμικό Plantecho βοηθά τις επιχειρήσεις να ανιχνεύουν πιθανή μόλυνση των προϊόντων και παρέχει λεπτομερή ανάλυση ιστορικότητας για να βοηθήσει στη διαχείριση των ανακλήσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η εταιρεία και οι πελάτες της.

Διασφάλιση ποιότητας


Η ιχνηλασιμότητα είναι συμπληρωματική της διασφάλισης ποιότητας. Παρέχει πληροφορίες για το πώς κατασκευάζονται τα προϊόντα, τόσο στην εκτέλεση των συνταγών όσο και σε επίπεδο διαδικασίας. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τις βιομηχανίες να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Επιπλέον, το πλήρες ιστορικό των προϊόντων συμβάλλει στον εντοπισμό πιθανών αιτιών μόλυνσης ή κακομεταχείρισης, όπως η ακατάλληλη θερμοκρασία αποθήκευσης, η έκθεση και η κακή τοποθέτηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.


Κανονιστική Συμμόρφωση


Η ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης παραμένει νομική απαίτηση για πολλές βιομηχανίες. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι οι προμηθευτές τους διατηρούν επαρκή τεκμηρίωση προϊόντων και ποιότητας και μπορούν να αποδείξουν τη σύνθεση κάθε παρτίδας / αντικειμένου εντοπίζοντας την προέλευσή των πρώτων υλών και τους προμηθευτές αυτών. Η δυνατότητα αυτής της διαχείρισης, με αποδοτικότητα και ακεραιότητα δεδομένων, βοηθά τις επιχειρήσεις να παραμείνουν σύμφωνες με τους κανονισμούς και προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Ικανοποίηση των πελατών


Καθώς οι πελάτες γίνονται πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τη σύνθεση των προϊόντων και τον τρόπο κατασκευής τους, γίνονται επίσης περισσότερο ανήσυχοι και απαιτούν ποιότητα και διαφάνεια. Για να διατηρήσουν το κύρος τους, να προστατεύσουν τους πελάτες και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, οι βιομηχανίες πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν κινδύνους με αποτελεσματικά εργαλεία που τις βοηθούν να εντοπίζουν, να αποσύρουν και να ανακαλούν μη ασφαλή προϊόντα προτού χρησιμοποιηθούν ή καταναλωθούν.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.