Plantecho
Διασφάλιση ΠοιότηταςΕνοποιήστε τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας με τις λειτουργίες
διαχείρισης παραγωγής

Διατηρήστε το κύρος της επιχείρησης σας
με κορυφαία ποιότητα και νομική συμμόρφωσηΗ ικανοποίηση των πελατών και η ποιότητα των προϊόντων τους αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Καθώς οι οι καταναλωτές γίνονται πιο απαιτητικοί και δημοσιεύονται νέες οδηγίες και κανονισμοί από τις αρχές με υποχρεωτική εφαρμογή ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, η συμμόρφωση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η κακή ποιότητα και οι παρατυπίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες, από την υποτίμηση της εταιρικής ταυτότητας μέχρι τις αυστηρές κυρώσεις.

Για να διασφαλίσουν τα πρότυπα ποιότητας, οι βιομηχανίες πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική που να περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου που επηρεάζουν τόσο το αποτέλεσμα της παραγωγής όσο και την εμπειρία του πελάτη. Οι λειτουργίες πρέπει να ρυθμίζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η εφαρμογή τους πρέπει να περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση διαδικασιών, κρίσιμες μετρήσεις, σημεία ελέγχου και επάρκεια του προσωπικού.

Οι λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας του λογισμικού Plantecho εφαρμόζονται εύκολα σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Έχουν πλήρη συμβατότητα με κάθε άλλη ενότητα και προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν στις εταιρείες να σχεδιάζουν ποιοτικές διαδικασίες και ελέγχους οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν είτε ανεξάρτητα είτε ως αναπόσπαστο μέρος των παραγωγικών διαδικασιών.

Αξιοποιήστε τα οφέλη της διαχείρισης ποιότητας

Η διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών ποιότητας, όπως απαιτείται, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση σε ένα περιβάλλον παραγωγής πολλαπλών φάσεων. Το λογισμικό Plantecho χειρίζεται τις διαδικαστικές πολυπλοκότητες με διάφορους τρόπους σύμφωνα με τις εταιρικέ ανάγκες.

Είτε πρόκειται να επιβεβαιώσετε προϋποθέσεις, να μετρήσετε και να αξιολογήσετε την επιχειρησιακή και νομοθετική συμμόρφωση, το λογισμικό Plantecho προσφέρει ένα πλήρες πακέτο για την ανάπτυξη του σχεδίου ποιότητας που να λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγωγικές διαδικασίες.

Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων διασφάλισης ποιότητας και των τμημάτων παραγωγής ενισχύεται καθώς οι εργαζόμενοι «αναγκάζονται» να εργάζονται δίπλα-δίπλα για να επιτύχουν τα απαιτούμενα πρότυπα για κορυφαία ποιότητα και νομική συμμόρφωση.

Industrial Automation

Ελαχιστοποίηση κινδύνου

Ενσωματώστε τη διαχείριση της ποιότητας στην αλυσίδα αξίας προϊόντων, για να διασφαλίσετε ότι όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και μειώστε τον κίνδυνο ελαττωματικά και μη συμμορφούμενα προϊόντα να φθάσουν στην επόμενη φάση παραγωγής ή στον τελικό πελάτη.

Quality

Εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων

Παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση στο προσωπικό, θα τους βοηθήσετε να διεξάγουν με ακρίβεια δραστηριότητες παραγωγής. Οι ψηφιακή τεκμηρίωση και οι λίστες ελέγχου θα εγγυηθούν το καλύτερο αποτέλεσμα με την πρώτη προσπάθεια και με ελάχιστα ελαττώματα.


Performance

Βελτίωση επιδόσεων

Το προσωπικό αποκτά γνώσεις που το βοηθά να λαμβάνει αποφάσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς και να εκτελεί διορθωτικά μέτρα πριν από την περαιτέρω κλιμάκωση των ζητημάτων ποιότητας, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική αποτελεσματικότητα της παραγωγής.

Money Magenda 48

Μείωση κόστους

Απαλείψτε την ανάγκη διερεύνησης αιτιών μη συμμορφούμενων προϊόντων, την ανάγκη επανεργασίας ελαττωματικών και την επιπρόσθετη παραγωγή για να καλύψετε ελλείψεις. Οι πολιτικές διασφάλισης ποιότητας οδηγούν σε περισσότερη αποτελεσματικότητα και κατ' επέκταση στη μείωση του κόστους.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Βελτίωση της συμμόρφωσης, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας

Ευέλικτη επεκτασιμότητα


Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ποιοτικού στρατηγικού σχεδίου δεν είναι μια απαξ εργασία. Η επέκταση των επιχειρήσεων, οι διαδικαστικές αλλαγές, οι διακυμάνσεις των προϊόντων, οι απαιτήσεις των πελατών και οι νέοι κανονισμοί, υποχρεώνουν συνεχώς τις εταιρείες να επαναξιολογούν και να τροποποιούν τις πολιτικές τους για να ανταποκρίνονται στη νομοθεσία και να επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση. Το λογισμικό Plantecho έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους κατασκευαστές να αναθεωρήσουν ή να επεκτείνουν τις διαδικασίες τους ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, χωρίς να αλλοιώνουν τις τρέχουσες διαδικασίες ή να διακόπτουν τη ροή της παραγωγής.

Κανονιστική συμμόρφωση


Η επιβολή των οδηγιών και των κανονισμών θέτει τεράστια πίεση στις επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με ποιοτικά πρότυπα που εγγυώνται τη διαφάνεια και την ασφάλεια των πελατών. Επιπλέον, οι πιστοποιήσεις ποιότητας απαιτούν ισχυρή μεθοδολογία που να διασφαλίζει την ακεραιότητα και εγκυρότητα των δεδομένων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας. Τα εξατομικευμένα υπολογιστικά φύλλα και οι χειρόγραφες φόρμες δεν αποτελούν πλέον μια βιώσιμη λύση. Η ψηφιακή διαχείριση ποιότητας με το λογισμικό Plantecho βελτιώνει την ακρίβεια και την ακεραιότητα των αρχείων ποιότητας και εξαλείφει τον κίνδυνο συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.


Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες είναι μια πολύ λεπτή διαδικασία που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, πολύ εύθραυστη για να διατηρηθεί και εύκολο να σπάσει. Οι πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί όσον αφορά τη συνοχή στην ποιότητα των προϊόντων, γεγονός που οδηγεί σε αυστηρότερο ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, οι καλές πρακτικές και η συμμόρφωση συμβάλλουν στην ασφάλεια των προϊόντων, στη συνέπεια στην ποιότητα και σε θετικό αντίκτυπο για το εμπορικό σήμα που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας και να αποκτήσετε περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά.

Διαδικαστική ενσωμάτωση


Με τη συγχώνευση των ποιοτικών διαδικασιών στις εργασίες παραγωγής, το λογισμικό Plantecho δημιουργεί μια ενοποιημένη εμπειρία για το προσωπικό σας που αυξάνει την ασφάλεια, μειώνει τον κίνδυνο και εγγυάται ότι πληρούνται οι ποιοτικές απαιτήσεις σε κάθε στάδιο. Η διασφάλιση της ποιότητας δεν θεωρείται ως συμπληρωματική στην παραγωγή, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας αξίας, σε μια ενιαία διαδικασία όπου η ροή των εργασιών διέπεται από το επίπεδο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ποιότητας.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.