Plantecho
Διασφάλιση ποιότηταςΕνσωματώστε τον ποιοτικό έλεγχο στις διεργασίες της παραγωγής

Διατηρήστε το κύρος της επιχείρησης σας
με κορυφαία ποιότητα και νομική συμμόρφωση


 

Η ικανοποίηση των πελατών και η ποιότητα των προϊόντων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί ενώ οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν νέες οδηγίες και κανονισμούς με υποχρεωτική εφαρμογή ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η κακή ποιότητα και οι παρατυπίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες, από υποτίμηση της εταιρικής ταυτότητας μέχρι αυστηρές κυρώσεις.

Για να διασφαλίσουν τα πρότυπα ποιότητας, οι βιομηχανίες πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική που να καλύπτει κάθε τομέα που επηρεάζει αφ’ ενός το αποτέλεσμα της παραγωγής, αφ’ ετέρου την εμπειρία του πελάτη. Οι λειτουργίες πρέπει να ρυθμίζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η εφαρμογή τους πρέπει να περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση διαδικασιών, κρίσιμες μετρήσεις, σημεία ελέγχου και επάρκεια του προσωπικού.

Οι λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας του λογισμικού Plantecho εφαρμόζονται εύκολα σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Έχουν πλήρη συμβατότητα με κάθε άλλη ενότητα και προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν στις εταιρείες να σχεδιάζουν ποιοτικούς ελέγχους και αρχές λειτουργίας, που εφαρμόζονται είτε ανεξάρτητα είτε ως αναπόσπαστο μέρος των παραγωγικών διαδικασιών.

Αξιοποιήστε τα οφέλη της διαχείρισης ποιότητας

Η διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών ποιότητας, όπως απαιτείται, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση σε ένα περιβάλλον παραγωγής πολλαπλών φάσεων. Το λογισμικό Plantecho χειρίζεται τις διαδικαστικές πολυπλοκότητες με διάφορους τρόπους σύμφωνα με τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.

Είτε πρόκειται να επικυρώσετε τα ποιοτικά στάνταρτ της επιχείρησης, είτε να αξιολογήσετε την κανονιστική συμμόρφωση, το λογισμικό Plantecho αποτελεί ένα πλήρες πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων διασφάλισης ποιότητας και των τμημάτων παραγωγής ενισχύεται καθώς οι εργαζόμενοι «αναγκάζονται» να εργάζονται δίπλα-δίπλα για να επιτύχουν τα απαιτούμενα πρότυπα για κορυφαία ποιότητα και νομική συμμόρφωση.

Industrial Automation

Ελαχιστοποίηση κινδύνου

Ενσωματώστε τη διαχείριση της ποιότητας στην αλυσίδα αξίας προϊόντων, για να διασφαλίσετε ότι όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Μειώστε τον κίνδυνο ελαττωματικά και μη συμμορφούμενα προϊόντα να φθάσουν στην επόμενη φάση παραγωγής ή στον τελικό πελάτη.

Quality

Εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων

Παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση στο προσωπικό, θα τους βοηθήσετε να εκτελέσουν με ακρίβεια κάθε εργασία. Οι ψηφιακή τεκμηρίωση και οι λίστες ελέγχου θα εγγυηθούν το καλύτερο αποτέλεσμα με την πρώτη προσπάθεια και με ελάχιστα ελαττώματα.


Performance

Βελτίωση επιδόσεων

Το προσωπικό αποκτά πληροφορίες που το βοηθά να λαμβάνει τις βέλτιστες αποφάσεις, καθώς και να εκτελεί διορθωτικές κινήσεις αποφεύγοντας περαιτέρω κλιμάκωση σε ζητήματα ποιότητας.

Money Magenda 48

Μείωση κόστους

Απαλείψτε την ανάγκη διερεύνησης αιτιών ελαττωματικών προϊόντων, την ανάγκη εκ νέου επεξεργασίας αυτών καθώς και την επιπρόσθετη παραγωγή για να καλύψετε ελλείψεις. Οι πολιτικές διασφάλισης ποιότητας οδηγούν σε περισσότερη αποτελεσματικότητα και κατ' επέκταση στη μείωση του κόστους.

PlantechoManufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Βελτίωση της συμμόρφωσης,
της ασφάλειας και της βιωσιμότητας

Ευέλικτη επεκτασιμότητα


Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ποιοτικού στρατηγικού σχεδίου δεν είναι μια απαξ εργασία. Η επέκταση των επιχειρήσεων, οι διαδικαστικές αλλαγές, οι διακυμάνσεις των προϊόντων, οι απαιτήσεις των πελατών και οι νέοι κανονισμοί, υποχρεώνουν συνεχώς τις εταιρείες να επαναξιολογούν και να τροποποιούν τις πολιτικές τους για να ανταποκρίνονται στη νομοθεσία και να επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση. Το λογισμικό Plantecho έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους κατασκευαστές να αναθεωρήσουν ή να επεκτείνουν τις διαδικασίες τους ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, χωρίς να αλλοιώνουν τις τρέχουσες διαδικασίες ή να διακόπτουν τη ροή της παραγωγής.

Κανονιστική συμμόρφωση


Η επιβολή των οδηγιών και των κανονισμών ώστε να συμμορφώνονται με ποιοτικά πρότυπα που εγγυώνται την διαφάνεια παραγωγής και την ασφάλεια των πελατών, θέτει τεράστια πίεση στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι πιστοποιήσεις ποιότητας απαιτούν ισχυρή μεθοδολογία, ικανή να διασφαλίζει την ακεραιότητα και εγκυρότητα αυτών. Τα εξατομικευμένα υπολογιστικά φύλλα και οι χειρόγραφες φόρμες δεν αποτελούν πλέον βιώσιμη λύση. Η ψηφιακή διαχείριση ποιότητας με το λογισμικό Plantecho βελτιώνει την ακρίβεια και την ακεραιότητα των σχετικών ελέγχων και εξαλείφει τον κίνδυνο απόκλισης από τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.


Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες είναι μια πολύ λεπτή και εύθραυστη διαδικασία, δύσκολο να επιτευχθεί, να διατηρηθεί, εύκολο να σπάσει. Οι πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, γεγονός που οδηγεί σε όξυνση του ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, οι καλές πρακτικές και η συμμόρφωση συμβάλλουν στην ασφάλεια των προϊόντων, στη συνέπεια στην ποιότητα και σε θετικό αντίκτυπο για το εμπορικό σήμα που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας και να αποκτήσετε περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά.

Διαδικαστική ενσωμάτωση


Με τη συγχώνευση των ποιοτικών διαδικασιών στις εργασίες παραγωγής, το λογισμικό Plantecho δημιουργεί μια ενοποιημένη εμπειρία για το προσωπικό σας που αυξάνει την ασφάλεια, μειώνει τον κίνδυνο και εγγυάται ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές. Η διασφάλιση της ποιότητας δεν θεωρείται συμπληρωματική στην παραγωγή, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας αξίας, σε μια ενιαία διαδικασία συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και των ελεγκτικών αρχών.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.