Plantecho
Διαχείριση Παρτίδων & ΣυνταγώνΕκσυγχρονισμός παραγωγής παρτίδων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας με ηλεκτρονικά αρχεία

Εφαρμόστε κανονισμούς στην εκτέλεση παρτίδων για συμμόρφωση και απόδοση


Η διαχείριση των παρτίδων αποτελεί βασική ενότητα της λύσης Plantecho MES, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη έλεγχο, ορατότητα και ανιχνευσιμότητα σε κάθε βήμα των διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή. Περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση των φυσικών και τεχνικών πτυχών που συγκροτούν μια διαδικασία παραγωγής παρτίδας, από τον εξοπλισμό και τις μονάδες ελέγχου έως τις φάσεις και τα στάδια εκτέλεσης των συνταγών.

Με την εφαρμογή του λογισμικού διαχείρισης παρτίδας η καθοδήγηση των χρηστών, η ακρίβεια των ηλεκτρονικών αρχείων, οι λίστες ελέγχου και η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις επιδόσεις και ταυτόχρονα να μειώσετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα λάθη καθώς διασφαλίζετε τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διαδικασίες.

Προωθήστε τις λειτουργίες χωρίς χαρτιά για διαφάνεια

Ακόμα και μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές κατά την εκτέλεση, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια παρτίδα. Ως εκ τούτου, η τήρηση της εκάστοτε διαδικασίας είναι υψίστης σημασίας για την διασφάλιση της ποιότητας. Τα χειρόγραφα αρχεία για την τεκμηρίωση, την καταγραφή εκτέλεσης και την καταγραφή συναλλαγών μοιάζουν με ελκυστική επιλογή λόγω της απλότητας του χαρτιού, αλλά δεν μπορούν να διασφαλίσουν ούτε την ακεραιότητα ούτε την ασφάλεια των δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά, τα ψηφιακά συστήματα παρέχουν καθοδήγηση και έλεγχο στην εκτέλεση παρτίδων και συνταγών με οδηγίες βήμα προς βήμα, λεπτομερή ηλεκτρονικά αρχεία και επιβολή κανόνων, ενώ παράλληλα διατηρούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των δεδομένων.

Η λύση Plantecho Batch & Recipe Management δημιουργεί ένα αυτοπροστατευόμενο, ανθεκτικό σε λάθη περιβάλλον που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, με αποτέλεσμα την διατήρηση της ποιότητα και τη βελτίωση της απόδοσης.

Ποιοτικός Έλεγχος

Διατηρήστε την ποιότητα

Βελτιώστε τις λειτουργίες, εξαλείψτε τις αποκλίσεις και αποδώστε την ίδια ποιότητα κάθε φορά, εξασφαλίζοντας στο εργατικό δυναμικό ενημερωμένες προδιαγραφές, οδηγίες κατόπιν ζήτησης, επιβολή κανόνων και πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες και τα δεδομένα εκτέλεσης.

Performance

Αυξήστε την παραγωγικότητα

Απλό και οικείο περιβάλλον λειτουργίας που καθοδηγεί τους χειριστές και βελτιώνει την απόδοση με διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξαλείψουν τα λάθη, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να βελτιώσουν τις διεργασίες παραγωγής.


Money Magenda 48

Μειώστε το κόστος

Η αποτελεσματική εκτέλεση παρτίδων και ο βέλτιστος προγραμματισμός προωθούν την αξιοποίηση του ενεργητικού, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση του κόστους και ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης στην αγορά. Επιπλέον, η διασφάλιση της ποιότητας ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και εξαλείφει τις ανακλήσεις προϊόντων.

Industrial Automation

Συμμορφωθείτε με κανονισμούς

Η διασφάλιση της ποιότητας ως αποτέλεσμα καθοδηγούμενης εκτέλεσης παρτίδων, πλήρη ιχνηλασιμότητα και λεπτομερή τεκμηρίωση, βοηθά τις βιομηχανίες να πληρούν πρότυπα, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να επιδιώκουν νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Εκτελέστε αποτελεσματικά πολυεπίπεδες συνταγές

Διασύνδεση και έλεγχος


Οι διαδικασίες παραγωγής παρτίδας περιλαμβάνουν διάφορα σημεία ελέγχου, είτε αυτοματοποιημένα ή βασισμένα στον ανθρώπινο παράγοντα. Το λογισμικό Plantecho διασυνδέει αυτοματισμούς, φυσικές διεργασίες και συστήματα πληροφοριών σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον. Μεταφέρει αξία αμφίδρομα ανάμεσα στα τμήματα ποιότητας, εκτέλεσης και προγραμματισμού παραγωγής, αυξάνοντας την επίγνωση, την έγκαιρη ανταπόκριση και τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης κάθε διαδικασίας.

Μοντελοποίηση διεργασιών


Το λογισμικό Plantecho ακολουθεί τις αρχές του ISA-88 για τον διαχωρισμό των φυσικών και διαδικαστικών πτυχών της εκτέλεσης παρτίδων. Αναλύει συνταγές σε πολλαπλά επίπεδα, φάσεις και διαδικασίες με σαφείς ορισμούς και όρια και παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στο εργατικό δυναμικό. Αυτή η προσέγγιση μοντελοποίησης παρέχει μια δομημένη μεθοδολογία στην εκτέλεση παρτίδων, καθώς και ευελιξία στη διαχείριση σύνθετων προϊοντικών συνταγών.


Λεπτομερή αρχεία ιχνηλασιμότητας


Είναι ζωτικής σημασίας για κάθε παραγωγική μονάδα να διατηρεί αξιόπιστη τεκμηρίωση των εργασιών που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Οι βιομηχανίες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν σε τρίτους τα πρότυπα ποιότητας των διαδικασιών και των προϊόντων τους, καθώς και να διενεργούν εσωτερικές έρευνες για να κατανοήσουν γιατί και πώς διακυβεύτηκε η ποιότητα της παραγωγής. Με τη συμμόρφωση με κανονισμούς και με την υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι βιομηχανίες κερδίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα και διευρύνουν το πεδίο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Διαχείριση συνταγών


Η διαχείριση των συνταγών και η διατήρηση σωστής τεκμηρίωσης από το τμήμα παραγωγής είναι μια ευαίσθητη και πολύπλοκη διαδικασία. Τυχόν λανθασμένη εκτέλεση θα έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών. Το λογισμικό Plantecho διαχειρίζεται τη συγγραφή, δημοσίευση και εκτέλεση συνταγών και διασφαλίζει ότι το εργατικό δυναμικό διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την καθοδήγηση για την εκτέλεση τους με ακρίβεια και εντός των προδιαγραφών.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.