Plantecho
Διαχείριση Παρτίδων & ΣυνταγώνΕκσυγχρονισμός παραγωγής παρτίδων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας με ηλεκτρονικά αρχεία

Εφαρμόστε κανονισμούς στην εκτέλεση παρτίδων
για συμμόρφωση και απόδοσηΗ διαχείριση των παρτίδων αποτελεί βασική ενότητα της λύσης Plantecho MES, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη έλεγχο, ορατότητα και ανιχνευσιμότητα σε κάθε βήμα των διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής. Περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση των φυσικών και διαδικαστικών των πτυχών που συνιστούν μια διαδικασία παραγωγής παρτίδας, από τον εξοπλισμό και τις μονάδες ελέγχου έως τις φάσεις και τα στάδια εκτέλεσης των συνταγών.

Με την εφαρμογή του λογισμικού διαχείρισης παρτίδας θα πετύχετε ποιοτικά αποτελέσματα σστην παραγωγή και την απόδοση των εργασιών. Η καθοδήγηση των χρηστών, τα ηλεκτρονικά αρχεία, οι λίστες ελέγχου και η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις επιδόσεις και ταυτόχρονα να μειώσετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τα λάθη και να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς.

Προωθήστε τις λειτουργίες χωρίς χαρτιά για διαφάνεια

Ακόμα και μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές κατά την εκτέλεση, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια παρτίδα. Ως εκ τούτου, η διαδικασία και η διασφάλιση της ποιότητας είναι ύψιστης σημασίας. Τα χειρόγραφα αρχεία για την τεκμηρίωση, την καταγραφή εκτέλεσης και την καταγραφή συναλλαγών μοιάζουν με ελκυστική επιλογή λόγω της αμεσότητας και της απλότητας του χαρτιού, αλλά δεν μπορούν να διασφαλίσουν ούτε την ακεραιότητα ούτε και την ασφάλεια των δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά, τα ψηφιακά συστήματα παρέχουν καθοδήγηση και έλεγχο της εκτέλεσης παρτίδων και συνταγών με οδηγίες βήμα προς βήμα, λεπτομερή ηλεκτρονικά αρχεία και επιβολή κανόνων, ενώ παράλληλα διατηρούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των δεδομένων.

Η λύση Plantecho Batch & Recipe Management δημιουργεί ένα αυτοπροστατευμένο, ανθεκτικό σε λάθη περιβάλλον που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, με αποτέλεσμα τη συνέπεια της ποιότητα και τη βελτίωση της απόδοσης.

Ποιοτικός Έλεγχος

Διατηρήστε την ποιότητα

Βελτιώστε τις λειτουργίες, εξαλείψτε τις αποκλίσεις και αποδώστε την ίδια ποιότητα κάθε φορά, εξασφαλίζοντας στο εργατικό δυναμικό ενημερωμένες προδιαγραφές, οδηγίες κατόπιν ζήτησης, επιβολή κανόνων και πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες και τα δεδομένα εκτέλεσης.

Performance

Αυξήστε την παραγωγικότητα

Απλό και οικείο περιβάλλον λειτουργίας που καθοδηγεί τους χειριστές και βελτιώνει την απόδοση με διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξαλείψουν τα λάθη, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να βελτιώσουν τις διεργασίες παραγωγής.


Money Magenda 48

Μειώστε το κόστος

Η αποτελεσματική εκτέλεση παρτίδων και ο βέλτιστος προγραμματισμός βελτιώνουν την αξιοποίηση του ενεργητικού, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση του κόστους στις διαδικασίες και ταχύτερο χρόνο στην αγορά. Επιπλέον, η διασφάλιση της ποιότητας ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και εξαλείφει τις ανακλήσεις προϊόντων.

Industrial Automation

Συμμορφωθείτε με κανονισμούς

Η διασφάλιση της ποιότητας ως αποτέλεσμα καθοδηγούμενης εκτέλεσης παρτίδων, πλήρη ιχνηλασιμότητα και λεπτομερή τεκμηρίωση, βοηθά τις βιομηχανίες να πληρούν πρότυπα, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να επιδιώκουν νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Εκτελέστε αποτελεσματικά πολυεπίπεδες συνταγές

Διασύνδεση και έλεγχος


Οι διαδικασίες παραγωγής παρτίδας περιλαμβάνουν διάφορα σημεία ελέγχου, είτε αυτοματοποιημένα βασισμένα στον ανθρώπινο παράγοντα. Το λογισμικό Plantecho διασυνδέει τον αυτοματισμό, τις φυσικές διεργασίες και τα συστήματα πληροφοριών σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον. Μεταφέρει αξία αμφίδρομα ανάμεσα στα τμήματα ποιότητας, εκτέλεσης και προγραμματισμού παραγωγής, αυξάνοντας την επίγνωση, την έγκαιρη ανταπόκριση και τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης και έκβασης της διαδικασίας.

Μοντελοποίηση διεργασιών


Το λογισμικό Plantecho ακολουθεί τις αρχές του ISA-88 για τον διαχωρισμό των φυσικών και διαδικαστικών πτυχών της εκτέλεσης παρτίδων. Αναλύει συνταγές σε πολλαπλά επίπεδα, φάσεις και διαδικασίες με σαφείς ορισμούς και όρια και παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στο εργατικό δυναμικό. Αυτή η προσέγγιση μοντελοποίησης παρέχει μια δομημένη μεθοδολογία στην εκτέλεση παρτίδων, καθώς και ευελιξία στη διαχείριση σύνθετων προϊοντικών συνταγών.


Λεπτομερή αρχεία ιχνηλασιμότητας


Είναι ζωτικής σημασίας για κάθε παραγωγική μονάδα να διατηρεί αξιόπιστη τεκμηρίωση των εργασιών που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Οι βιομηχανίες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν σε τρίτους τα πρότυπα ποιότητας των διαδικασιών και των προϊόντων τους, καθώς και να διενεργούν εσωτερικές έρευνες για να κατανοήσουν γιατί και πώς διακυβεύτηκε η ποιότητα του προϊόντος. Με τη συμμόρφωση με κανονισμούς και με την υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι βιομηχανίες κερδίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα και διευρύνουν το πεδίο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Διαχείριση συνταγών


Η διαχείριση των συνταγών και η διατήρηση σωστής τεκμηρίωσης από το τμήμα παραγωγής είναι μια ευαίσθητη και πολύπλοκη διαδικασία. Τυχόν λανθασμένη εκτέλεση θα έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών. Το λογισμικό Plantecho διαχειρίζεται τη συγγραφή, δημοσίευση και εκτέλεση συνταγών και διασφαλίσει ότι το εργατικό δυναμικό διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την καθοδήγηση για την εκτέλεση της συνταγής με ακρίβεια και εντός προδιαγραφών.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.