Plantecho
Διαχείριση ΕξοπλισμούΔρομολογήστε την αλλαγή σε μια κυβερνο-φυσική εποχή
με αυτοματοποίηση και διαλειτουργικότητα

Η διασύνδεση εξοπλισμού
οδηγεί σε ευκαιρίες αυξημένης απόδοσης


 

Η αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται διαρκώς από συσκευές και εξοπλισμό ελέγχου αποτελεί αναγκαιότητα και πρόκληση για τις σημερινές βιομηχανίες. Τα απομονωμένα συστήματα δεν αποτελούν πλέον βιώσιμη επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κινηθούν προς την επόμενη βιομηχανική εποχή παραμένοντας ανταγωνιστικές.

Για την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους, οι εταιρείες πρέπει να καταστήσουν τον πάγιο εξοπλισμό τους μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος ψηφιακών και φυσικών εξαρτημάτων που συνεργάζονται έξυπνα, σε κλειστό βρόχο και παρέχουν πληροφορίες για την επίδοση και τη λειτουργική κατάσταση. Το λογισμικό Plantecho παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ψηφιακών συσκευών αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη προηγμένων βιομηχανικών λύσεων.

Βελτιώστε την απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεων

Οι περιορισμένες νέες επενδύσεις και η ανάγκη διατήρησης του κόστους παραγωγής στο χαμηλότερο επίπεδο υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αναζητούν λύσεις εκμεταλλευόμενες τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία. Η βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου τεχνολογικού και ανθρώπινου δυναμικού σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο.

Με τη ενσωμάτωση των παλαιών συστημάτων στη γενική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, οι βιομηχανίες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη μεγιστη αξιοποίηση του ενεργητικού, την αύξηση της απόδοσης και τη μείωση της φύρας χωρίς να αντιμετωπίζουν το δίλημμα και τις προκλήσεις που απορρέουν από την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε εξοπλισμό.

Το λογισμικό Plantecho μπορεί να ενσωματώσει και να υποστηρίξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό χωρίς να διακυβεύσει την επεκτασιμότητα του συστήματος ή να αποκλείσει την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών τάσεων.

Plug n Play

Οδηγοί Plug n Play

Το λογισμικό Plantecho υποστηρίζει ενδογενώς τα ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, επιτρέποντας την εύκολη και γρήγορη σύνδεση και χρήση των συσκευών, ενώ παράλληλα παρέχει δομημένες διεπαφές που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση παλαιότερου εξοπλισμού ή/και μέχρι πρότινως ασύμβατων πρωτόκολλων.

Interact

Διαδραστικό περιβάλλον

Εφαρμόστε έξυπνες λειτουργίες μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος αυτοματοποίησης που υπερβαίνει τη συλλογή και την ψηφιοποίηση δεδομέων και φτάνει στην απόκριση και τον έλεγχο μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασιών και φιλικών προς το χρήστη διεπαφών.


Visibility

Επίγνωση πραγματικού χρόνου

Βελτιώστε την ταχύτητα ανταπόκρισής σας λαμβάνοντας άμεσα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες, με οπτικές απεικονίσεις και ειδοποιήσεις μέσω μηνυμάτων. Αναπτύξτε την αντίληψη σας πέρα από το τι είναι, σε αυτό που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από τρέχουσες και παρελθούσες καταστάσεις.

Real Time

Διαγνωστικές λειτουργίες

Αποκτήστε γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά των συστημάτων σας με εργαλεία που σας βοηθούν να καταλάβετε τι συμβαίνει και γιατί, είτε σε πραγματικό χρόνο με παρακολούθηση αιτίων και επιπτώσεων είτε με ανάλυση ιστορικών γεγονότων με ψηφιακή ανακατασκευή των συνθηκών.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Βελτιώστε την αξιοποίηση του εξοπλισμού


Η απρόβλεπτη διακοπή λειτουργίας, ο κακός προγραμματισμός και η χαμηλή απόδοση είναι οι πιο συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τον βαθμό στον οποίο οι βιομηχανίες αξιοποιούν τα μηχανήματα και τις συσκευές τους. Προκειμένου να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό των περιουσιακών στοιχείων τους, χρειάζονται ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης επιδόσεων και διαθεσιμότητας, το οποίο τους επιτρέπει να εντοπίζουν υφιστάμενα κ επερχόμενα προβλήματα, αλλά κυρίως τις ευκαιρίες βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης και χρήσης του εξοπλισμού στις καθημερινές διαδικασίες.

Επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων


Σε μια συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά, οι απαιτήσεις των πελατών και οι κανονισμοί της βιομηχανίας καθιστούν τις παραγωγικές διαδικασίες ακόμη πιο σύνθετες. Οι εταιρείες αναγκάζονται να βρουν λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα που ξεπερνούν τα απομονωμένα συστήματα παλαιού τύπου. Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν τεχνολογικές καινοτομίες που υιοθετώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό εκμεταλλεύονται τα υπαρχοντα στοιχεία ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το λογισμικό Plantecho αναβαθμίζει τον ζωτικό ρόλο του βιομηχανικού εξοπλισμού στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.


Επωφεληθείτε από αυτοματισμούς κλειστού βρόχου


Τα έξυπνα εργοστάσια απαιτούν έξυπνες λειτουργίες που αλληλοεπιδρούν ψηφιακά μεταξύ τους μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σε όλη την αλυσίδα διεργασιών και ενεργοποιώντας τους ανάλογους (απαιτούμενους) αυτοματισμούς. Η ψηφιακή ενσωμάτωση εργοστασιακού εξοπλισμού, συστημάτων πληροφοριών και διαδικασιών δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον κλειστού βρόχου που βελτιστοποιεί τις λειτουργίες, αυξάνει την ποιότητα, μειώνει τη φύρα και βελτιώνει τη συνολική απόδοση. Το λογισμικό Plantecho Asset Management δημιουργεί έξυπνες λύσεις προστιθέμενης αξίας που οδηγούν τις επιχειρήσεις στη νέα βιομηχανική πραγματικότητα.

Υποστηρίξτε την ανάπτυξη με επεκτασιμότητα


Η ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ο νούμερο ένα στόχος για κάθε βιομηχανία και μια ατελείωτη διαδικασία που, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί ανασχεδιασμό ολόκληρων επιχειρηματικών μοντέλων. Προκειμένου οι βιομηχανίες να εξελιχθούν, πρέπει να υιοθετήσουν ευέλικτα συστήματα που υποστηρίζουν την επεκτασιμότητα τόσο από άποψη λειτουργιών όσο και από άποψη υποδομής. Η ενσωμάτωση πολλών πρωτοκόλλων και προτύπων μαζί με την υποστήριξη υπηρεσιών, είτε αναφερόμαστε σε τοπικές ή σε υπηρεσίες cloud, επιτρέπουν στο λογισμικό Plantecho να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.