Plantecho
Διαχείριση ΕξοπλισμούΔρομολογήστε την αλλαγή σε μια κυβερνο-φυσική εποχή
με αυτοματοποίηση και διαλειτουργικότητα

Η διασύνδεση εξοπλισμού
οδηγεί σε ευκαιρίες αυξημένης απόδοσηςΗ αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται διαρκώς από συσκευές και εξοπλισμό ελέγχου αποτελεί αναγκαιότητα και πρόκληση για τις σημερινές βιομηχανίες. Τα απομονωμένα συστήματα δεν αποτελούν πλέον βιώσιμη επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κινηθούν προς την επόμενη βιομηχανική εποχή και να αντλήσουν τα οφέλη από ένα ενοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Για την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους, οι εταιρείες πρέπει να καταστήσουν τον πάγιο εξοπλισμό τους μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος ψηφιακών και φυσικών εξαρτημάτων που συμπεριφέρονται έξυπνα, σε κλειστό βρόχο και παρέχουν πληροφορίες για την επίδοση και τη λειτουργική κατάσταση. Το λογισμικό Plantecho παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ψηφιακών συσκευών που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη προηγμένων βιομηχανικών λύσεων.

Βελτιώστε την απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεων

Οι περιορισμένοι κεφαλαιουχικοί πόροι και η ανάγκη διατήρησης του κόστους παραγωγής στο χαμηλότερο επίπεδο υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αναζητούν λύσεις που εκμεταλλεύονται τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία. Η περεταίρω αξιοποίηση των υπάρχοντων επενδύσεων είναι ένα τεράστιο όφελος και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις.

Με τη ενσωμάτωση των παλαιών συστημάτων παλαιού στη γενική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, οι βιομηχανίες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργητικού, την αύξηση της απόδοσης και τη μείωση της φύρας χωρίς να αντιμετωπίζουν το δίλημμα και τις προκλήσεις που απορρέουν από την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε εξοπλισμό.

Το λογισμικό Plantecho μπορεί να ενσωματώσει και να υποστηρίξει υπάρχοντα εξοπλισμό χωρίς να διακυβεύσει την επεκτασιμότητα του συστήματος ή να αποκλείσει την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών τάσεων.

Plug n Play

Οδηγοί Plug n Play

Το λογισμικό Plantecho υποστηρίζει ενδογενώς τα ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, επιτρέποντας την εύκολη και γρήγορη σύνδεση και χρήση των συσκευών, ενώ παράλληλα παρέχει δομημένες διεπαφές που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση εξοπλισμού παλαιών ή ασύμβατα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Interact

Διαδραστικό περιβάλλον

Εφαρμόστε έξυπνες λειτουργίες μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος αυτοματοποίησης που υπερβαίνει τη συλλογή δεδομένων και την ψηφιοποίηση δεδομέων και περνά στην αυτόματη απόκριση και τον έλεγχο μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασιών και φιλικών προς το χρήστη διεπαφών.


Visibility

Επίγνωση πραγματικού χρόνου

Βελτιώστε την ανταπόκρισή σας με επίγνωση πραγματικού χρόνου για κρίσιμες πληροφορίες, με οπτικές απεικονίσεις και ειδοποιήσεις μνημάτων. Αναπτύξτε την αντίληψη σας πέρα από το τι είναι, σε αυτό που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από τρέχουσες και παρελθούσες καταστάσεις.

Real Time

Διαγνωστικές λειτουργίες

Αποκτήστε γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά των συστημάτων σας με εργαλεία που σας βοηθούν να καταλάβετε τι συμβαίνει και γιατί, είτε σε πραγματικό χρόνο με παρακολούθηση αιτίων και επιπτώσεων είτε με ανάλυση ιστορικών γεγονότων με ψηφιακή ανακατασκευή των συνθηκών.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Βελτιώστε την αξιοποίηση του εξοπλισμού


Η μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας, ο κακός προγραμματισμός και η χαμηλή απόδοση είναι οι πιο συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τον βαθμό στον οποίο οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αξιοποιούν τα μηχανήματα και τις συσκευές τους. Προκειμένου οι βιομηχανίες να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό των περιουσιακών στοιχείων τους, χρειάζονται ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης επιδόσεων και διαθεσιμότητας, το οποίο τους επιτρέπει να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα, επερχόμενα θέματα και, κυρίως, ευκαιρίες βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης και χρήσης του εξοπλισμού σε καθημερινές διαδικασίες.

Επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων


Σε μια συνεχώς εξελισσόμενη ανταγωνιστική αγορά, οι απαιτήσεις των πελατών και οι κανονισμοί της βιομηχανίας καθιστούν τις παραγωγικές διαδικασίες ακόμη πιο σύνθετες. Οι εταιρείες αναγκάζονται να βρουν λύσεις για περίπλοκα προβλήματα που ξεπερνούν τα απομονωμένα συστήματα παλαιού τύπου. Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν τεχνολογικές καινοτομίες που εκμεταλλεύονται τα φυσικά στοιχεία ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το λογισμικό Plantecho αναβαθμίζει τον ζωτικό ρόλο του βιομηχανικού εξοπλισμού στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.


Επωφεληθείτε από αυτοματισμούς κλειστού βρόχου


Τα έξυπνα εργοστάσια απαιτούν έξυπνες λειτουργίες που αλληλεπιδρούν ψηφιακά μεταξύ τους με τη μετάδοση δεδομένων σε όλη την αλυσίδα διεργασιών και με την ενεργοποίηση αυτοματοποιημένων ενεργειών και συμβάντων. Η ψηφιακή ενσωμάτωση εργοστασιακού εξοπλισμού, συστημάτων πληροφοριών και διαδικασιών δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον κλειστού βρόχου που βελτιστοποιεί τις λειτουργίες, αυξάνει την ποιότητα, μειώνει τη φύρα και βελτιώνει τη συνολική απόδοση. Το λογισμικό Plantecho Asset Management δημιουργεί έξυπνες λύσεις προστιθέμενης αξίας που οδηγούν τις επιχειρήσεις στη νέα βιομηχανική πραγματικότητα.

Υποστηρίξτε την ανάπτυξη με επεκτασιμότητα


Η ανάπτυξη και επέκταση της επιχειριματικής δραστηριότητας είναι ο νούμερο ένα στόχος για κάθε βιομηχανία και μια ατελείωτη διαδικασία που, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί ανασχεδιασμό ολόκληρων επιχειρηματικών μοντέλων. Προκειμένου οι βιομηχανίες να εξελιχθούν, πρέπει να υιοθετήσουν ευέλικτα συστήματα που υποστηρίζουν την επεκτασιμότητα τόσο από άποψη λειτουργιών όσο και από άποψη υποδομής. Η ενσωμάτωση πολλών πρωτοκόλλων και προτύπων μαζί με την υποστήριξη για υπηρεσίες, είτε τοπικές υπηρεσίες είτε υπηρεσίες cloud, επιτρέπουν στο λογισμικό Plantecho να προσφέρει βιώσιμες λύσεις για συνεχώς αυξανόμενους όγκους απαιτήσεων.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.