Plantecho
Ανάλυση ΔεδομένωνΔώστε νόημα στα δεδομένα σας και ενδυναμώστε την επιχείρησή σας με αξιοποιήσιμες πληροφορίες

Στοχευμένες βελτιώσειςβασισμένες σε κατανοητά δεδομένα


Παρόλο που οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο δεδομένων σε καθημερινή βάση, αυτά μπορεί να καταλήξουν ως περιορισμένης αξίας ή ακόμη και εντελώς ανούσια, αν παραμείνουν αδόμητα και χωρίς νοηματικό πλαίσιο. Πριν επιχειρήσετε να βελτιώσετε μια κατάσταση ή μια διαδικασία, είναι σημαντικό να διατηρήσετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο επίγνωσης αυτής και να κατανοήσετε βαθιά τι πρέπει να αλλάξει και γιατί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός συνδυασμού στοχοθετημένων μετρήσεων και επιστημονικών δεδομένων, ικανών να παράγουν διαγνωστικές αναλύσεις.

Το λογισμικό Plantecho Advanced Analytics βοηθά τις επιχειρήσεις να φέρουν στην επιφάνεια υποβόσκοντα ζητήματα, δίνοντας νόημα σε πλήθη δεδομένων που παράγονται τόσο από τα μηχανήματα όσο και από τους ανθρώπους. Αυτό γίνεται με εργαλεία που επεξεργάζονται και κατηγοριοποιούν τα δεδομένα πριν αυτά χρησιμοποιηθούν και αξιολογηθούν. Είτε βάσει διασταυρώσεων είτε με συγκριτική αξιολόγηση έναντι βέλτιστων συνθηκών, το Plantecho μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν πολύπλοκα ζητήματα που δεν είναι άμεσα αντιληπτά.

Ότι δεν μετριέται παραμένει άγνωστο

Οι επιχειρήσεις αποφεύγουν ή παραμελούν τις βελτιώσεις επειδή διατηρούν μια στατική αντίληψη για την απόδοση και τις βέλτιστες συνθήκες των καθημερινών διαδικασιών τους. Οι βιομηχανικές εταιρείες μπορούν να λειτουργούν επί σειρά ετών χωρίς να αμφισβητούν το status quo στον τρόπο που εκτελούνται οι εργασίες. Αυτό οδηγεί σε μια γενικώς αποδεκτή υπόθεση ότι οι υπάρχουσες πρακτικές είναι σχεδιασμένες όσο καλύτερα γίνεται.

Οι ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις που παρουσιάζονται ως δείκτες επιδόσεων (KPI) αποκαλύπτουν τα πραγματικά επίπεδα επίτευξης τόσο στην ποιότητα όσο και στην απόδοση. Αυτές οι αξιολογήσεις αποτελούν μια προειδοποίηση αλλά και μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά μεταξύ των κορυφαίων στον τομέα τους.

Οι ψηφιακές μετρήσεις μαζί με πολύτιμα αναλυτικά στοιχεία από το Plantecho, συνθέτουν ένα προηγμένο σύνολο εργαλείων που δίνουν νόημα στα διάσπαρτα δεδομένα, μετατρέποντάς τα σε αξιοποιήσιμες γνώσεις.

Tags

Νοηματική ανάλυση δεδομένων

Μετατρέψτε τα διάσπαρτα δεδομένα σε πραγματικές πληροφορίες, δίνοντας νόημα σε μετρήσεις. Βελτιώστε την αντίληψη σας σε σημαντικά θέματα και χρησιμοποιήστε τα για τη λήψη επωφελών εταιρικών αποφάσεων.

Noise

Ξεκαθάρισμα δεδομένων

Βελτιώστε την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, προσδιορίζοντας και αφαιρώντας τον θόρυβο στη συλλογή ακατέργαστων δεδομένων που παραμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και την πραγματική ευφυΐα που εμπεριέχεται στις μετρήσεις.


Analytics

Οπτικοποίηση δεδομένων

Αυξήστε την κατανόησή σας για τις μετρήσεις δεδομένων και την ανταπόκρισή σας σε συμβάντα, με εργαλεία που οπτικοποιούν τα αναλυτικά στοιχεία και παρέχουν ειδοποιήσεις με διάφορες μεθόδους, εξοικειωμένες με τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες.

Performance

Έτοιμα KPIs

Ξεκινήστε μια άμεση αξιολόγηση των επιδόσεων με μια ποικιλία προκαθορισμένων βασικών δεικτών απόδοσης που βασίζονται σε παγκόσμιες πρακτικές, όπως οι διακοπές λειτουργίας, η απόδοση παραγωγής, η αξιοποίηση του εξοπλισμού και ο ΟΕΕ.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Αυξήστε την παραγωγικότητα και την απόδοση στο μέγιστο

Επιχειρηματική ευφυΐα


Τα δεδομένα μπορούν να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους και ανάλογα με τον σκοπό της ανάλυσης ή το κοινό για το οποίο προορίζονται, μπορεί να προκύψουν διαφορετικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ένας χειριστής μηχανής μπορεί να αναλύσει διακυμάνσεις κατανάλωσης ενέργειας για μηχανικές βλάβες, ενώ ένας διευθυντής μπορεί να αναλύσει τα ίδια δεδομένα για να αξιολογήσει τη συσχέτιση με την απόδοση παραγωγής. Ανεξάρτητα από το γιατί ή το πως, ο συνδυασμός και η συγκέντρωση δεδομένων και η ανάμειξη σχετικών πληροφοριών, παρέχει στις επιχειρήσεις πολύτιμη πληροφόρηση που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για βελτίωση και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.

Ανάλυση πραγματικού χρόνου


Ένας σημαντικός παράγοντας στην αποτελεσματικότητα της ανάλυσης είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται. Μια μηνιαία αναφορά αποδίδει βασικά μεσοσταθμικά αποτελέσματα και παρέχει πολύτιμα δεδομένα για μελλοντική χρήση. Από την άλλη πλευρά, η πληροφόρηση πραγματικού χρόνου επιτρέπει την άμεση λήψη αποφάσεων και την ικανότητα έγκαιρης ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να τις εφαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το Plantecho είναι ένα σύστημα βασισμένο στην αρχιτεκτονική της αμεσότητας που παράγει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα ιστορικά αρχεία που επιτρέπουν την αθροιστική περιοδική ανάλυση δεδομένων.


Παραγωγή βάσει δεδομένων


Ενώ τα αναλυτικά στοιχεία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα ιστορικά δεδομένα, προβάλλουν επίσης τάσεις που δημιουργούν ευκαιρίες ή μειονεκτήματα στην παραγωγή. Αυτές οι τάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη, αλλά το πιο σημαντικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί μια επικείμενη κατάσταση, όπως μια αποτυχία μηχανής ή μια σοβαρή καθυστέρηση. Η χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ως μέρος των καθημερινών διαδικασιών λειτουργεί σαν μια πυξίδα που κατευθύνει τους χειριστές και οδηγεί την παραγωγή στα βέλτιστα αποτελέσματα.

Ανάλυση κερδών και ζημιών


Άλλο ένα χαρακτηριστικό των αναλυτικών στοιχείων είναι ότι μπορούν να συνδυάσουν δεδομένα όπως την απόδοση, την αξιοποίηση πόρων και τον όγκο παραγωγής, με οικονομικούς όρους όπως το κόστος και την αξία για την καταγραφή κερδών και αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι ενδείξεις εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με τα πραγματικά κέρδη και οι εργοδηγοί έχουν σαφή εικόνα της επίπτωσης των επιδόσεων και καλύτερα κίνητρα για τη βελτίωση τους. Και στους δύο δίνεται η δυνατότητα να αναλάβουν άμεση δράση και να ανταποκριθούν εντός του ζητούμενου χρονικού πλαισίου.

 

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.