Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)Διασφαλίστε την επιχείρηση και τους εργαζομένους σας με το Plantecho

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Διασφαλίστε την επιχείρηση και τους εργαζομένους σας με το Plantecho

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός και ως GDPR, έχει τεθεί σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018 και προβλέπει μια σειρά από κανονισμούς που αφορούν στην διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Μπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο νόμου αναλυτικότερα εδώ.

Τι είναι και πως σας επηρεάζει


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ως επιχείριση που διαχειρίζεται τις παραγωγικές, και όχι μόνο, διαδικασίες της με το σύστημα Plantecho, επηρεάζεστε από τον κανονισμό, καθώς το Plantecho διατηρεί άμεσα και έμμεσα μια σειρά από πληροφορίες που σχετίζονται με την δραστηριότητα των εργαζομένων σας εντός της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οφείλετε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο σύστημα Plantecho

Τα στοιχεία που διατηρεί το Plantecho αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση τήρησης του εταιρικού σκοπού από τους εργαζομένους καθώς και στην διασφάλιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Η συλλογή των στοιχείων των στοιχείων μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτόματα μέσω ηλεκτρονικών συσκευών
  • Αυτόματα κατά τη διάρκεια χρήσης του λογισμικού
  • Μέσω καταχώρησης δεδομένων από τους χρήστες του λογισμικού

Ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων φυσικών προσώπων αφορά:

  • Στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της επιχείρησης προς τρίτους
  • Στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της επιχείρησης προς τους εργαζομένους
  • Στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών των εργαζομένων προς την επιχείρηση
  • Στην διασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης και των εργαζομένων
  • Στην τήρηση των κανονισμών ποιότητας και ιχνηλασιμότητας από την επιχείρηση

Εναρμονισμός με τον Κανονισμό

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, το Plantecho παρέχει μια σειρά από λειτουργίες για να βοηθήσει την επιχείρηση σας να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Διαβαθμισμένη Πρόσβαση Το Plantecho υποστηρίζει τον περιορισμό πρόσβασης σε λειτουργίες και πληροφορίες βάσει χρήστη ή και ομάδας χρηστών.
Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων Ενσωματωμένα εργαλεία στο Plantecho επιτρέπουν τον καθορισμό και την διαχείριση της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης.
Λειτουργίες Γνωστοποίησης Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων Το Plantecho παρέχει τη δυνατότητα γνωστοποίησης της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης στους χρήστες καθώς και την ηλεκτρονική συναίνεσή τους με αυτή.
Φόρμες Ηλεκτρονικής Συναίνεσης Χρηστών Οι χρήστες μπορούν με ηλεκτρονικό τρόπο να συναινούν ή και να άρουν τη συναίνεση τους στην τρέχουσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης μέσα από το σύστημα Plantecho.
Αρχείο Δεδομένων Χρηστών Στην περίπτωση που το ζητήσουν, οι χρήστες μπορούν να λάβουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες στο σύστημα Plantecho και που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς.
Κατάργηση ή Αποχαρακτηρισμός Προσωπικών Δεδομένων Εφόσον απαιτηθεί, το Plantecho παρέχει τη δυνατότητα ολικής διαγραφής ή αποχαρακτηρισμού προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεσή τους με φυσικά πρόσωπα.

Μείνετε ενήμεροι

Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό μπορεί να επιφέρει στην επιχείρησή σας πρόστιμα ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνετε άμεσα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεστε. Προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ του Plantecho, πρέπει να αναβαθμίσετε τα συστήματά σας στην τελευταία έκδοση του λογισμικού.

Μιλήστε σήμερα με τον συνεργάτη σας για να προγραμματίσετε την αναβάθμιση των συστημάτων σας και να ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού.

Σύστημα ψηφιακής διαχείρισης διεργασιών

Οδηγείστε την επιχείρησή σας μπροστά με καινοτόμο ψηφιακή προσέγγιση


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.