Σύστημα αυτοματοποίησης δεδομένων και διαδικασιών

Βελτιώστε διαδικασίες και επιλύστε
επιχειρηματικά προβλήματα
με ευφυή ψηφιακά μέσα
Το Flexus είναι μια μοναδικά έξυπνη πλατφόρμα που ενορχηστρώνει φυσικές και ψηφιακές λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτοματοποιημένων εργασιών. Με τη διασύνδεση εξοπλισμού, εικονικών συσκευών, πηγών δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών, διαπερνά τα όρια μεταξύ απομονωμένων συστημάτων και προσδίδει αξία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Συνδέοντας τα πάντα σε μια ενιαία διεπαφή, επιταχύνει την απόκριση σε συμβάντα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και βελτιώνει τη συνολική εταιρική αποτελεσματικότητα.

Συνδυάστε φυσικά και ψηφιακά δεδομένα για τη δημιουργία επιχειρηματικής ευφυΐας
Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού που παράγουν
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Τεχνολογίες όπως βιομηχανικό IoT και δυναμικές ροές εργασιών επιτρέπουν στο Flexus να δημιουργεί αυτόνομες υπηρεσίες λήψης αποφάσεων που διαχειρίζονται και εκτελούν λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα από διασκορπισμένες πηγές πληροφοριών. Με ενσωματωμένη λειτουργικότητα που δεν απαιτεί περαιτέρω προσαρμογή, το Flexus προσφέρει μια έτοιμη έξυπνη λύση που μειώνει το κόστος εργασίας, εκτελεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες με αποτελεσματικότητα και προσθέτει αξία και νέες δυνατότητες σε υπάρχοντα συστήματα.

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης χαμηλού κώδικα
που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε εύκολα και απλά
επιχειρησιακή λογική προσαρμοσμένη σε σας.

Κάναμε όλη τη σκληρή δουλειά ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από την αυτοματοποίηση χωρίς την ταλαιπωρία του προγραμματισμού
Αξιοποιήστε τον διαθέσιμο εξοπλισμό και βελτιώστε την απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεων
Η ενσωμάτωση απομονωμένων συστημάτων σε ένα ενοποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο δημιουργεί δυνατότητες για βελτιωμένη χρήση των πόρων που δεν ήταν δυνατή μέχρι τώρα. Οι μετρήσεις απόδοσης, ο αυτοματοποιημένος έλεγχος σε πραγματικό χρόνο και η μειωμένη χειρωνακτική εργασία αποτελούν όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματιμού στον τομέα της μεταποίησης, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της φύρας και την αύξηση της απόδοσης. Αυτό προσθέτει σημαντική αξία στα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και μειώνει την ανάγκη επενδύσεων κεφαλαίου σε νέο εξοπλισμό.

Επιταχύνετε το χρόνο υλοποίησης με
λειτουργικότητα άμεσης εφαρμογής

Οικείο περιβάλλον σχεδιασμού και ενσωματωμένα εργαλεία σας βοηθούν να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένα συστήματα σε ελάχιστο χρόνο

Οδηγοί
Plug n Play


Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης επικοινωνίας για κοινά πρωτόκολλα που σας βοηθούν να μιλάτε σε συσκευές


Σχεδιαστής
Ροής Εργασιών


Εύχρηστος σχεδιαστής ροής εργασιών βασισμένος σε συνθήκες, για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε επιχειρησιακή λογική


Τυποποιημένες
Εργασίες


Ενσωματωμένη λειτουργικότητα έτοιμη για χρήση για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε άμεση υλοποίηση με τον σχεδιασμό των ροών εργασίας


Προσαρμοσμένες
Προβολές


Δημιουργήστε προσαρμοσμένες απεικονίσεις και προβολές αλληλεπίδρασης με τον ενσωματωμένο σχεδιαστήΕργαλεία
Προβολών


Χρησιμοποιήστε την ειδική έκδοση για να παρέχετε στους χρήστες ένα περιβάλλον περιορισμένης λειτουργίας


Ασφάλεια
με Ρόλους


Προφυλάξτε το σύστημα περιορίζοντας την πρόσβαση των χρηστών σε ολόκληρες προβολές ή συγκεκριμένες εντολές


Διαγνωστικά
Εργαλεία


Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία για να αξιολογήσετε και να δοκιμάσετε την διαμορφωμένη επιχειρησιακή λογική


Συμβατότητα με
Plantecho


Το Flexus είναι πλήρως συμβατό στο σύστημα Plantecho με ενσωματομένες προβολές αλληλεπίδρασης

Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.