Δ. Νομικός ΑΒΕΚ

Βελτιστοποίηση διεργασιών με τεχνολογίες βιομηχανικού IoT & ανάλυση δεδομένων στο cloud

Η Alpiconn προσθέτει αξία στα δεδομένα παραγωγής και ενδυναμώνει τη λήψη αποφάσεων στην Δ. Νομικός ΑΒΕΚ με συστήματα cloud

Η ανάγκη


Η Δ. Νομικός ΑΒΕΚ είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη κονσερβοποιία νωπής ντομάτας στην Ελλάδα. Μετρώντας περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας, η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην παραγωγή της καλύτερης ποιότητας πάστας ντομάτας, συνδυάζοντας παράδοση, γνώση και τεχνολογία. Η ικανότητα της εταιρείας για την επεξεργασίας φρέσκιας ντοματας εκτείνεται σε τρία διαφορετικά εργοστάσια και υπερβαίνει συνολικά τους 300.000 τόνους ανά σεζόν.

Ο συντονισμός του προγραμματισμού παραγωγής σε συνάρτηση με τη δυναμική πολιτική πωλήσεων της εταιρείας, αλλά και την πολλές φορές απρόβλεπτη αλυσίδα εφοδιασμού, είναι μια απαιτητική διαδικασία που απαιτεί ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες ως προς τα πραγματικά δεδομένα παραγωγής και αποθεμάτων όλων των εργοστασίων.

Η εταιρεία αξιολόγησε την ανάγκη ενός ενιαίου συστήματος που να λειτουργεί ως κεντρική πηγή πληροφόρησης και εμπιστεύτηκε την Alpiconn για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ικανή να συνδεσει τα τρία εργοστάσια της εταιρείας με τους επιχειρηματικούς της στόχους.

Η λύση

Για την επίτευξη του στόχου συγκέντρωσης αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων για τον προγραμματισμό παραγωγής και των πωλήσεων, η Alpiconn εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία συνδυάζει τα ακατέργαστα δεδομένα των εργοστασίων με πληροφορίες από το ERP σε μια ενιάια πλατφόρμα στο cloud

Flexus

Flexus Workflow & IoT
Automation


 • Συλλογή δεδομέων
 • Αυτοματοποιημένες ροές
 • Παραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • Παρακολούθηση μηχανών
Plantecho

Plantecho Operations Management


 • Προγραμματισμός παραγωγής
 • Εκτελεστική διαχείριση
 • Ψηφιακές διαδικασίες
 • Ιχνηκασιμότητα
Plantecho

Plantecho Cloud
Analytics


 • Συγκεντρωτικά δεδομένα
 • Ανάλυση πολλαπλών εργοστασίων
 • Παρακολούθηση πωλήσεων
 • Διαχείριση παραγγελιών
SAP

Back Office Integration
Services


 • Ολοκληρωμένη ενοποίηση συστημάτων γραφείου
 • Άμεση επικοινωνία και απόκριση
 • Αυτοματοποιημένες διεπαφές
 • Λειτουργικότητα προστιθέμενης αξίας

"Η αξιοποίηση δεδομένων παραγωγής τριών εργοστασίων σε ένα κεντρικό απομακρυσμένο σύστημα βοήθησε στο να αποκτήσουμε μια ρεαλιστική εικόνα σε πραγματικό χρόνο και αποτέλεσε τη βάση για την λήψη αποφάσεων στον προγραμματισμό και την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικά"

Πέτρος Νομικός
Διευθύνων Σύμβουλος

Κορυφαίες τεχνολογίες για κορυφαίες επιδόσεις

Η ψηφιακή συλλογή και επεξεργασία δεδομένων δημιούργησαν ένα αποτελεσματικό περιβάλλον χωρίς χαρτί
Industrial IoT

Industrial IoT

Παρακολούθηση και έλεγχος εξοπλισμού και μηχανών σε πραγματικό χρόνο

QR Code

Auto-ID

Αξιόπιστη ανάγνωση δεδομένων με αναγνώστες barcode 1D και 2D.

Workflow

Digital Workflows

Έξυπνες διαδικασίες με επιχειρισιακή λογική βασισμένες σε συμβάντα

Cloud services

Cloud Services

Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σε απομακρυσμένα συστήματα

Flexus
Σύστημα αυτοματοποίησης δεδομένων και διαδικασιών

Βελτιώστε διαδικασίες και επιλύστε επιχειρηματικά προβλήματα με ευφυή ψηφιακά μέσα

Οδηγείστε την επιχείρησή σας μπροστά με καινοτόμο ψηφιακή προσέγγιση


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.