Έργα αναφοράς


Μάθετε πως οι επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί υιοθετόντας ψηφιακή σκέψη
στην εποχής της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης

Επιτυχημένες λύσεις που θέλετε να γνωρίζετε!

10 Οκτωβρίου, 2021

Δ. Νομικός ΑΒΕΚ – IoT & ανάλυση δεδομένων στο cloud

Η Alpiconn προσθέτει αξία στα δεδομένα παραγωγής και ενδυναμώνει τη λήψη αποφάσεων στην Δ. Νομικός ΑΒΕΚ με συστήματα cloud
8 Δεκεμβρίου, 2020

Coffee Island – Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Apliconn βοηθά την Coffee Island να ενισχύσει την απόκριση και την αποδοτικότητα των εργαζομένων της βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες αποθήκης και διανομής
30 Ιουλίου, 2020

Αλευροβιομηχανία Μύλοι Κεπενού – έξυπνο εργοστάσιο

Η Apliconn βοηθά τους Μύλους Κεπενού στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρισιακών τους μοντέλων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής στις διεργασίες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας.