Έργα αναφοράςΜάθετε πως οι επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί υιοθετόντας ψηφιακή σκέψη
στην εποχής της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης

Επιτυχημένες λύσεις που θέλετε να γνωρίζετε!

30 Ιουλίου, 2020
Αλευρόμυλος πανόραμα

Αλευροβιομηχανία Μύλοι Κεπενού – έξυπνο εργοστάσιο

Η Apliconn βοηθά τους Μύλους Κεπενού στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρισιακών τους μοντέλων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής στις διεργασίες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας.